home

102 หมู่2 ถ.พยัคฆภูมิพิสัย-นาเชือก ต.ประหลาน อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม โทร.0804456090

โรงเรียนหัตถศาสตร์ความงามเน้นการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ประกอบกับครูผู้สอนที่มีความรู้ ความชำนาญ และมากด้วยประสบการณ์ โดยยึดหลักว่านักเรียนที่เรียนจบผู้ เรียนทุกคนจะเข้าใจและสามารถอธิบายถึงเหตุและผลได้ตั้งแต่เรื่องของการนวดว่าส่งผลดีอย่างไรต่อร่างกาย นวดบริเวณนี้ช่วยอะไร นวดท่านี้เหมาะกับใคร บริเวณร่างกายที่มีความบอบบางต้องระมัดระวังและต้องใช้ท่าอะไรในการนวด รวมถึงข้อห้ามข้อควรระวังสำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวสามารถนวดได้หรือไม่ เพื่อสร้างมาตรฐานการให้บริการที่ดีแก่ผู้เรียน ต้องไม่ใช่เพียงแค่ได้ความรู้ทางภาคทฤษฎีและทางภาคปฏิบัติเท่านั้น แต่ยังต้องมีทัศนคติที่ดีในงานอาชีพ และมีความกระตือรือร้น และที่สำคัญที่สุดต้องมีความเชี่ยวชาญในอาชีพต่อไป เป็นศาสตร์และศิลป์อีกแขนงหนึ่งที่สำคัญ ของหลักวิชาการแพทย์แผนไทย ในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ และเป็นภูมิปัญญาไทย ที่ได้ผ่านการบูรณาการ ร่วมกับองค์ความรู้ ของศาสตร์การแพทย์ ในระบบการแพทย์อื่นๆ จนพัฒนาเป็นการนวดไทยที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว จนได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง

โรงเรียนหัตถศาสตร์ความงาม
เลขที่ 102 หมู่2 ถ.พยัคฆภูมิพิสัย-นาเชือก ต.ประหลาน อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม การเรียนการสอนเน้นสอนให้มีความพร้อมในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ โรงเรียนหัตถศาสตร์ความงามเปิดสอนทั้งหมด 4 หลักสูตร ซึ่งได้รับรองหลักสูตรจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ

เป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากกรม สบส. กระทรวงสาธารณะสุข สามารถนำวุฒิบัตรไปขึ้นทะเบียน ทำงานเป็นผู้ให้บริการ เปิดร้านเป็นผู้ประกอบการสถานเสริมความงาม ได้ถูกกฏหมาย เปิดร้านนวดหน้า ร้านนวด ร้านสปา ร้านเสริมสวย ร้านบิวตี้ ร้านทำเล็บ ร้านที่ให้บริการด้านความงามได้ถูกต้องตามกฏหมาย

นวดไทย 150 ชม

นวดเท้า 70 ชม

นวดน้ำมัน 150 ชม

การบริการเพื่อความงาม 150 ชม

School of Therapy and Beauty

ธุรกิจนวดแผนไทย นวดสปา ถือว่าเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่มีความมั่นคงมาอย่างยาวนาน จนในปัจุจบันทั่วโลกต่างยอมรับการนวดแผนไทย นวดสปา นวดน้ำมัน โดยหลายโรงแรมชั้นนำยังต้องมีพนักงานที่่ผ่านการอบรม รับรองหลักสูตรการนวดต่างๆไว้คอยบริการลกค้าของตัวเองด้วย การนวดแผนไทย และนวดสปา อีกทั้งยังมีหลักสูตรอีกมากมายที่มีอาชีพรองรับได้อย่างยั่งยืนและมั่นคง

ด้วยความต้องการของตลาดที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องอย่างมากทำให้ โรงเรียนหัตถศาสตร์ความงาม สมาคมสงเสริมการเรียนนวด เรียนสปา ครบวงจร มีหลักสูตรให้ได้เลือกเรียนรู้ครอบคลุมทุกหลักสูตร นักเรียนที่มาเรียนนวดกับทางเราจะได้ความรู้และเทคนิคต่างๆ ไปอย่างเต็มที่ ได้ฝึกนวดจากอาสาสมัครผู้มานวดจริงๆ ทำให้ทุกท่านได้เรียนรู้ในเรื่องของ กายวิภาค เรื่องของกล้ามเนื้อ เข้าใจและเห็นภาพได้ชัดเจน มีการแนะนำและสอนถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการนวดทุกชนิด ไม่มีการหวงวิชา พร้อมทั้งมีการอบรมในเรื่องของสมุนไพรและน้ำมันหอมต่างๆ ที่จะ ต้องนำมาใช้ในการนวดว่าชนิดไหนลักษณะไหน เหมาะกับรูปร่างลูกค้าแบบใด หรือเหมาะกับชนิดของผิวพรรณลูกค้าประเภทไหน

โรงเรียนจัดตั้งถูกกฎหมาย
หลักสูตรได้รับการรับรอง
มีใบรับรองหลักสูตร
การเรียนเข้าใจง่ายและผ่อนคลาย
มีงานรองรับประกอบอาชีพได้จริง
อาจารย์สอนเชี่ยวชาญมีประสบการณ์
มีที่พักให้บริการสะอาดปลอดภัย
ใบประกาศทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
อุปกรณ์การเรียนการสอนพร้อม

News & Articles

บทความและข่าวสารโรงเรียน

ทุกหลักสูตรรับรองโดยกระทรวง

เรียนนวด เรียนสักคิ้ว เรียนเพ้นท์เล็บ เรียนตัดผม ทุกหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสปาและความงามนั้นเป็นหลักสูตรเดียวกันทั้งหมด อาจารย์ผู้สอนจะสอนไปในทิศทางเดียวกัน และทุกท่านล้วนมีประสบการณ์ และผ่านการคัดเลือกมาอย่างดี ทุกหลักสูตรสามารถใช้กับมาตรฐานสากลได้ทั่วโลก

โรงเรียนสอนนวดไทย สู่มาตรฐานอันดับ 1

เรียนนวด เรียนสักคิ้ว เรียนเพ้นท์เล็บ และความงามต่างๆ เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย และได้รับความไว้วางใจอย่างสูง มีผู้ให้ความสนใจมาเรียนเป็นจำนวนมาก สิ่งที่ท่านจะได้รับคือเทคนิควิชาอย่างมืออาชีพ ปลอดภัยและถูกต้องตามหลักการนวด

School of Therapy and Beauty

โรงเรียนหัตถศาสตร์ความงาม

School of Therapy and Beauty

102 หมู่2 ถ.พยัคฆภูมิพิสัย-นาเชือก ต.ประหลาน อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร.080-445-6090