หลักสูตรการนวดด้วยน้ำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง

ท่านจะได้เรียนหลักสูตรนวดน้ำมันที่ครบถ้วน ในหลักสูตรเรียนนวดหน้านี้ ทางสถาบันบ้านสมุนไพรใบมินท์จะมีการสอนการนวดอย่างละเอียดทุกขั้นตอน นอกจากท่านที่จะได้รับความรู้วิธีการนวดน้ำมันและทักษะการนวดแล้ว ผู้เรียนจะได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์น้ำมันที่ใช้ประกอบการนวดน้ำมันอีกด้วย ผู้เรียนจะรู้น้ำมันแต่ละชนิดมีสรรพคุณที่ช่วยบำรุงผิวพรรณ รวมไปถึงช่วยกระตุ้นกล้ามเนื้อ และเส้นประสาทตามส่วนต่างๆ ที่แตกต่างกันออกไปในการนวดน้ำมัน

ทุกหลักสูตรควบคุมโดยกระทรวงศึกษาธิการและได้รับรองโดยกระทรวงสาธารณสุข

Aromatherapy massage

หลักสูตรการนวดด้วยน้ำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง

ค่าเรียนหลักสูตร

ราคา x,xxx.-


ติดต่อเพิ่มเติม


ภาพรวม

การนวดน้ำมันนั้นมีประโยชน์มากมายหลายประการ และเป็นการนวดอีกแขนงหนึ่งที่ได้รับความนิยม เพราะช่วยให้ผ่อนคลายได้ทั้งร่างกาย และการสูดกลิ่นหอมๆ การนวดน้ำมันทำให้การสร้างรายได้ หรือการประกอบอาชีพนวดของท่านครบวงจรมากขึ้น เพราะสามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างครบถ้วน หากท่าน เรียนนวดน้ำมัน กับทางสถาบันบ้านสมุนไพรใบมินท์ ท่านจะได้เรียนหลักสูตรนวดน้ำมันที่ครบถ้วน ในหลักสูตรเรียนนวดหน้านี้ ทางสถาบันจะมีการสอนการนวดอย่างละเอียดทุกขั้นตอน นอกจากท่านที่จะได้รับความรู้วิธีการนวดน้ำมันและทักษะการนวดแล้ว ผู้เรียนจะได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์น้ำมันที่ใช้ประกอบการนวดน้ำมันอีกด้วย เนื่องจากน้ำมันแต่ละชนิดมีสรรพคุณที่ช่วยบำรุงผิวพรรณ รวมไปถึงช่วยกระตุ้นกล้ามเนื้อ และเส้นประสาทตามส่วนต่างๆ ที่แตกต่างกันออกไป ผู้เรียนจึงจำเป็นต้องเรียนรู้และจดจำนำไปใช้ในการนวดน้ำมัน แต่ในการเรียนหลักสูตรนี้ผู้เรียนจะต้องมีพื้นฐานจากการเรียนนวดแผนไทยมาก่อน เนื่องจากในกระบวนการเรียนการสอน จะต้องใช้ความรู้และพื้นฐานของการนวดแผนไทย อาทิ ระบบเส้นประสาทต่างๆ ของร่างกาย ขั้นตอนวิธีการนวดแผนไทย เป็นต้น หลังจากจบหลักสูตร เรียนนวดน้ำมัน แล้วทางสถาบันเรายังมีใบประกาศนียบัตรมอบให้แด่ผู้เรียน และผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในการต่อยอดหรือประกอบอาชีพได้อย่างแน่นอน

ระยะเวลาในการเรียนหลักสูตร 150 ชั่วโมง เรียน 25 ครั้ง ( ครั้งละ 6 ชั่วโมง )
คุณสมบัติพื้นฐานผู้เรียน 1. เป็นผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าการศึกษาภาคบังคับ
3. เป็นผู้ที่มีสุขภาพและร่างกายจิตใจไม่เป็นอุปสรรคต่อการอบรมและการปฏิบัติงาน
4. มีความกระตือรือร้นและมุ่งมั่น ไม่มีพื้นฐานมาก่อนก็เรียนได้
วิทยากร อาจารย์ จุฑามาศ ใยโพธิ์
อาจารย์ จิตติพงศ์ พันนาเหนือ

การศึกษา ผ่านการอบรมวิทยากรครูนวดน้ำมันหอมระเหย รับรองจากสมาคมแพทย์แผนไทย และกระทรวงสาธารณสุข

102 หมู่2 ถ.พยัคฆภูมิพิสัย-นาเชือก ต.ประหลาน อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม โทร.0804456090

โรงเรียนสอนนวดไทย สู่มาตรฐานอันดับ 1

เรียนนวด เรียนสักคิ้ว เรียนเพ้นท์เล็บ และความงามต่างๆ เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย และได้รับความไว้วางใจอย่างสูง มีผู้ให้ความสนใจมาเรียนเป็นจำนวนมาก สิ่งที่ท่านจะได้รับคือเทคนิควิชาอย่างมืออาชีพ ปลอดภัยและถูกต้องตามหลักการนวด

School of Therapy and Beauty

โรงเรียนหัตถศาสตร์ความงาม

School of Therapy and Beauty

102 หมู่2 ถ.พยัคฆภูมิพิสัย-นาเชือก ต.ประหลาน อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร.080-445-6090