Register Couse

ระเบียบการสมัครและเอกสาร

School of Therapy and Beauty

วันและเวลาทำการ
โรงเรียนเปิดทำการทุกวัน 9.00-16.00 น.

เปิดสอนทุกวันยกเว้นวันศุกร์วันเดียว

การเรียนของเราเรียนแบบเป็นรุ่นต่อรุ่น
แนวปฏิบัติของนักเรียนที่จะเข้าศึกษา
- นักเรียนจะต้องเขียนใบสมัคเรียนกับธุระการก่อนเข้านเรียน

การปฏิบัติในห้องเรียน
-นักเรียนต้องรักษาความเป็นระเบียบในห้องเรียน ตั้งใจเรียน และฟังครู-อาจารย์ ด้วยความเคารพ
-นักเรียนทุกคนมีหน้าที่รักษาความสะอาด รักษาทรัพย์สินต่าง ๆ ของห้องเรียนให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ
-ห้ามออกนอกห้องเรียน เว้นแต่จะได้รับการอนุญาตจากครูผู้สอน
-ห้ามนำอาหารหรือเครื่องดื่มเข้ามาในห้องเรียน
-เมื่อครูเข้าห้องเรียนแล้ว นักเรียนที่มาช้าต้องขออนุญาตก่อนเข้าห้อง

102 หมู่2 ถ.พยัคฆภูมิพิสัย-นาเชือก ต.ประหลาน อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม โทร.0804456090

ทุกหลักสูตรรับรองโดยกระทรวง

เรียนนวด เรียนสักคิ้ว เรียนเพ้นท์เล็บ เรียนตัดผม ทุกหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสปาและความงามนั้นเป็นหลักสูตรเดียวกันทั้งหมด อาจารย์ผู้สอนจะสอนไปในทิศทางเดียวกัน และทุกท่านล้วนมีประสบการณ์ และผ่านการคัดเลือกมาอย่างดี ทุกหลักสูตรสามารถใช้กับมาตรฐานสากลได้ทั่วโลก

โรงเรียนสอนนวดไทย สู่มาตรฐานอันดับ 1

เรียนนวด เรียนสักคิ้ว เรียนเพ้นท์เล็บ และความงามต่างๆ เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย และได้รับความไว้วางใจอย่างสูง มีผู้ให้ความสนใจมาเรียนเป็นจำนวนมาก สิ่งที่ท่านจะได้รับคือเทคนิควิชาอย่างมืออาชีพ ปลอดภัยและถูกต้องตามหลักการนวด

School of Therapy and Beauty

โรงเรียนหัตถศาสตร์ความงาม

School of Therapy and Beauty

102 หมู่2 ถ.พยัคฆภูมิพิสัย-นาเชือก ต.ประหลาน อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร.080-445-6090