หลักสูตรการบริการเพื่อความงาม 150 ชั่วโมง

การเรียนรู้จะเน้นการเรียนทฤษฎีควบคู่การปฏิบัติและความรู้ความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์และผลิตภัณฑ์และการประยุกต์ใช้ที่ถูกต้องเหมาะสมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงข้อห้ามและข้อควรระวังในการให้บริการเพื่อความงามและถึงความเป็นมาและวิวัฒนาการขอบริการเพื่อความงาม

ทุกหลักสูตรควบคุมโดยกระทรวงศึกษาธิการและได้รับรองโดยกระทรวงสาธารณสุข

Spa & Beauty Course

หลักสูตรการบริการเพื่อความงาม 150 ชั่วโมง

ค่าเรียนหลักสูตร

ราคา x,xxx.-


ติดต่อเพิ่มเติม


ภาพรวม

บริการเพื่อความงามจะเน้นการเรียนรู้เกี่ยวกับบริการความงาม เช่น การทำทรีทเม้นท์ผิวหน้า และ ผิวกายการนวดสลายเซลลูไลท์เพื่อความงาม รวมไปถึงการดูแลผิวพรรณ การกำจัดขน การดูแลเส้นผมรวมไปถึงการดูแลเล็บมือเล็บเท้าที่ถูกต้องเหมาะสมหรือการทำสปาเท้าเพื่อสุขภาพ การเรียนรู้จะเน้นการเรียนทฤษฎีควบคู่การปฏิบัติและความรู้ความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์และผลิตภัณฑ์และการประยุกต์ใช้ที่ถูกต้องเหมาะสมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงข้อห้ามและข้อควรระวังในการให้บริการเพื่อความงามและถึงความเป็นมาและวิวัฒนาการของบริการเพื่อความงาม

ระยะเวลาในการเรียนหลักสูตร 150 ชั่วโมง เรียน 25 ครั้ง ( ครั้งละ 6 ชั่วโมง )
คุณสมบัติพื้นฐานผู้เรียน 1. เป็นผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าการศึกษาภาคบังคับ
3. เป็นผู้ที่มีสุขภาพและร่างกายจิตใจไม่เป็นอุปสรรคต่อการอบรมและการปฏิบัติงาน
4. มีความกระตือรือร้นและมุ่งมั่น ไม่มีพื้นฐานมาก่อนก็เรียนได้
วิทยากร อาจารย์ จุฑามาศ ใยโพธิ์
อาจารย์ จิตติพงศ์ พันนาเหนือ

การอบรม การทำทรีทเม้นท์ผิวหน้าและผิวกาย และ บริการเพื่อความงาม

102 หมู่2 ถ.พยัคฆภูมิพิสัย-นาเชือก ต.ประหลาน อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม โทร.0804456090

โรงเรียนสอนนวดไทย สู่มาตรฐานอันดับ 1

เรียนนวด เรียนสักคิ้ว เรียนเพ้นท์เล็บ และความงามต่างๆ เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย และได้รับความไว้วางใจอย่างสูง มีผู้ให้ความสนใจมาเรียนเป็นจำนวนมาก สิ่งที่ท่านจะได้รับคือเทคนิควิชาอย่างมืออาชีพ ปลอดภัยและถูกต้องตามหลักการนวด

School of Therapy and Beauty

โรงเรียนหัตถศาสตร์ความงาม

School of Therapy and Beauty

102 หมู่2 ถ.พยัคฆภูมิพิสัย-นาเชือก ต.ประหลาน อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร.080-445-6090