หลักสูตรการนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 70 ชั่วโมง

ในหลักสูตรจึงเน้นให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในท่านวดที่ถูกต้อง ระยะเวลาการนวดที่เหมาะสม และ ข้อควรระวัง ข้อห้ามในการนวดเท้า เป็นหลักสูตรที่เรียนรู้ได้ง่ายเพื่อจุดประสงค์ในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้และใช้ในการดูแลตนเองและครอบครัว

ทุกหลักสูตรควบคุมโดยกระทรวงศึกษาธิการและได้รับรองโดยกระทรวงสาธารณสุข

Foot Massage Course

หลักสูตรการนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 70 ชั่วโมง

ค่าเรียนหลักสูตร

ราคา x,xxx.-


ติดต่อเพิ่มเติม


ภาพรวม

การนวดเท้าเป็นการนวดที่ช่วยฟื้นฟูและรักษากระตุ้นสมรรถภาพของร่างกายให้มีภูมิคุ้มกันโรครวมถึงปรับสมดุลของร่างกายจากภายในสู่ภายนอกรวมไปถึงส่งผลดีต่อสุขภาพจิต ในหลักสูตรจึงเน้นให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในท่านวดที่ถูกต้อง ระยะเวลาการนวดที่เหมาะสม และ ข้อควรระวัง ข้อห้ามในการนวดเท้า เป็นหลักสูตรที่เรียนรู้ได้ง่ายเพื่อจุดประสงค์ในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้และใช้ในการดูแลตนเองและครอบครัว

ระยะเวลาในการเรียนหลักสูตร 70 ชั่วโมง เรียน 14 ครั้ง ( ครั้งละ 5 ชั่วโมง )
คุณสมบัติพื้นฐานผู้เรียน 1. เป็นผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าการศึกษาภาคบังคับ
3. เป็นผู้ที่มีสุขภาพและร่างกายจิตใจไม่เป็นอุปสรรคต่อการอบรมและการปฏิบัติงาน
4. มีความกระตือรือร้นและมุ่งมั่น ไม่มีพื้นฐานมาก่อนก็เรียนได้
วิทยากร อาจารย์ เจริญ แหลมทองหลาง
อาจารย์ อนุชา หนูแก้ว

การศึกษา ผ่านการอบรมวิทยากรครูนวดไทย รับรองจากสมาคมแพทย์แผนไทยและกระทรวงสาธารณสุข​

102 หมู่2 ถ.พยัคฆภูมิพิสัย-นาเชือก ต.ประหลาน อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม โทร.0804456090

โรงเรียนสอนนวดไทย สู่มาตรฐานอันดับ 1

เรียนนวด เรียนสักคิ้ว เรียนเพ้นท์เล็บ และความงามต่างๆ เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย และได้รับความไว้วางใจอย่างสูง มีผู้ให้ความสนใจมาเรียนเป็นจำนวนมาก สิ่งที่ท่านจะได้รับคือเทคนิควิชาอย่างมืออาชีพ ปลอดภัยและถูกต้องตามหลักการนวด

School of Therapy and Beauty

โรงเรียนหัตถศาสตร์ความงาม

School of Therapy and Beauty

102 หมู่2 ถ.พยัคฆภูมิพิสัย-นาเชือก ต.ประหลาน อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร.080-445-6090