All Course

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง

ผู้คนมีความต้องการใช้บริการนวดมากขึ้น ในหลักสูตรจึงเน้นให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในหัวใจหลักสำคัญของศาสตร์การนวดไทย ความรู้เกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์เบื้องต้น และความรู้ด้านทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติ รวมไปถึงข้อห้ามในการนวด อาการต่างๆที่ไม่ควรนวด มารยาทที่ดีของผู้นวด และการวางมือ ท่านวด การลงน้ำหนักในการนวด

หลักสูตรการนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง

ในหลักสูตรจึงเน้นให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในท่านวดที่ถูกต้อง ระยะเวลาการนวดที่เหมาะสม และ ข้อควรระวัง ข้อห้ามในการนวดเท้า เป็นหลักสูตรที่เรียนรู้ได้ง่ายเพื่อจุดประสงค์ในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้และใช้ในการดูแลตนเองและครอบครัว

หลักสูตรการนวดด้วยน้ำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง

ท่านจะได้เรียนหลักสูตรนวดน้ำมันที่ครบถ้วน ในหลักสูตรเรียนนวดหน้านี้ ทางสถาบันบ้านสมุนไพรใบมินท์จะมีการสอนการนวดอย่างละเอียดทุกขั้นตอน นอกจากท่านที่จะได้รับความรู้วิธีการนวดน้ำมันและทักษะการนวดแล้ว ผู้เรียนจะได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์น้ำมันที่ใช้ประกอบการนวดน้ำมันอีกด้วย ผู้เรียนจะรู้น้ำมันแต่ละชนิดมีสรรพคุณที่ช่วยบำรุงผิวพรรณ รวมไปถึงช่วยกระตุ้นกล้ามเนื้อ และเส้นประสาทตามส่วนต่างๆ ที่แตกต่างกันออกไปในการนวดน้ำมัน

หลักสูตรการบริการเพื่อความงาม 150 ชั่วโมง

การเรียนรู้จะเน้นการเรียนทฤษฎีควบคู่การปฏิบัติและความรู้ความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์และผลิตภัณฑ์และการประยุกต์ใช้ที่ถูกต้องเหมาะสมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงข้อห้ามและข้อควรระวังในการให้บริการเพื่อความงามและถึงความเป็นมาและวิวัฒนาการขอบริการเพื่อความงาม

School of Therapy and Beauty

ธุรกิจนวดแผนไทย นวดสปา ถือว่าเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่มีความมั่นคงมาอย่างยาวนาน จนในปัจุจบันทั่วโลกต่างยอมรับการนวดแผนไทย นวดสปา นวดน้ำมัน โดยหลายโรงแรมชั้นนำยังต้องมีพนักงานที่่ผ่านการอบรม รับรองหลักสูตรการนวดต่างๆไว้คอยบริการลกค้าของตัวเองด้วย การนวดแผนไทย และนวดสปา อีกทั้งยังมีหลักสูตรอีกมากมายที่มีอาชีพรองรับได้อย่างยั่งยืนและมั่นคง

102 หมู่2 ถ.พยัคฆภูมิพิสัย-นาเชือก ต.ประหลาน อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม โทร.0804456090

โรงเรียนสอนนวดไทย สู่มาตรฐานอันดับ 1

เรียนนวด เรียนสักคิ้ว เรียนเพ้นท์เล็บ และความงามต่างๆ เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย และได้รับความไว้วางใจอย่างสูง มีผู้ให้ความสนใจมาเรียนเป็นจำนวนมาก สิ่งที่ท่านจะได้รับคือเทคนิควิชาอย่างมืออาชีพ ปลอดภัยและถูกต้องตามหลักการนวด

School of Therapy and Beauty

โรงเรียนหัตถศาสตร์ความงาม

School of Therapy and Beauty

102 หมู่2 ถ.พยัคฆภูมิพิสัย-นาเชือก ต.ประหลาน อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร.080-445-6090