Home » เรียนนวดไทย

เรียนนวดไทย

เรียนนวดไทย เรียนนวดตัว เป็นวิธีการนวดแบบคลายกล้ามเนื้อให้ผ่อนคลาย

ศาสตร์การนวดที่ต้องรู้แนวเส้นต่างๆของร่างกาย การนวดแผนไทยหรือที่เรียกว่าการนวดไทยเป็นวิธีการรักษาแบบดั้งเดิมที่มีมานับพันปีในประเทศไทย … Read More »เรียนนวดไทย เรียนนวดตัว เป็นวิธีการนวดแบบคลายกล้ามเนื้อให้ผ่อนคลาย

ความรู้ในเรื่องของด้านกายวิภาคศาตร์ของการนวดแผนไทย

ความรู้ในเรื่องของด้านกายวิภาคศาตร์ของการนวดแผนไทย เปิดร้านนวดแผนไทยนั้นนอกจากความรู้ในเรื่องของด้านกายวิภาคศาตร์แล้วนั้นยังจะต้องมีควา… Read More »ความรู้ในเรื่องของด้านกายวิภาคศาตร์ของการนวดแผนไทย