Home » เรียนนวดภาคอีสาน

เรียนนวดภาคอีสาน

เส้นลมปราณอยู่บริเวณไหนของร่างกาย

  • by

เส้นลมปราณอยู่บริเวณไหนของร่างกาย เส้นลมปราณไม่ใช่เส้นเลือด ไม่ใช่เส้นประสาท ไม่มีรูป ดังนั้นถ้าผ่าร่างกายมนุษย์ออกจะไม่เห็นเส้นลมปราณ … Read More »เส้นลมปราณอยู่บริเวณไหนของร่างกาย

หลักการนวดหมอนวดที่เก่งจะต้องรู้จักเส้นลมปราณ

หลักการนวดหมอนวดที่เก่งจะต้องรู้จักเส้นลมปราณ ประโยชน์ของการทำสปาหน้า 1. ช่วยทำความสะอาดผิวหน้าอย่างล้ำลึกและช่วยขจัดสิ่งอุดตันบริเวณรู… Read More »หลักการนวดหมอนวดที่เก่งจะต้องรู้จักเส้นลมปราณ

ข้อควรระวังในการกดจุดที่เราควรทราบในเบื้องต้น

ข้อควรระวังในการกดจุดที่เราควรทราบในเบื้องต้น ในสตรีมีครรภ์ควรหลีกเลี่ยงการกดจุดบริเวณหน้าท้องหลังตั้งแต่ระดับเอวจนถึงก้นกบและเชิงกราน … Read More »ข้อควรระวังในการกดจุดที่เราควรทราบในเบื้องต้น

การนวดกดจุกสะท้อนเท้าช่วยปรับสมดุลในร่างกาย

การนวดกดจุกสะท้อนเท้าช่วยปรับสมดุลในร่างกาย ในการนวดกระตุ้นเพื่อรักษาโรคไม่ว่าจะนวดเพื่อรักษาโรคใดๆก็ตาม จะต้องนวดกระตุ้นพื้นที่สะท้อนข… Read More »การนวดกดจุกสะท้อนเท้าช่วยปรับสมดุลในร่างกาย

ปัจจุบันได้นำเอาสมุนไพรมาพัฒนาไปสู่รูปแบบของยาสมุนไพร

ปัจจุบันได้นำเอาสมุนไพรมาพัฒนาไปสู่รูปแบบของยาสมุนไพร สำหรับชื่อของสมุนไพรนะคะถือเป็นคุณสมบัติพื้นฐาน สำหรับเรียกลักษณะของสิ่งมีชีวิตซึ… Read More »ปัจจุบันได้นำเอาสมุนไพรมาพัฒนาไปสู่รูปแบบของยาสมุนไพร

ความรู้ในเรื่องของด้านกายวิภาคศาตร์ของการนวดแผนไทย

ความรู้ในเรื่องของด้านกายวิภาคศาตร์ของการนวดแผนไทย เปิดร้านนวดแผนไทยนั้นนอกจากความรู้ในเรื่องของด้านกายวิภาคศาตร์แล้วนั้นยังจะต้องมีควา… Read More »ความรู้ในเรื่องของด้านกายวิภาคศาตร์ของการนวดแผนไทย

การทำสปาหรือการเปิดร้านสปาธุรกิจสปา

การทำสปาหรือการเปิดร้านสปาธุรกิจสปา ในการสร้างอัตลักษณ์สปาไทยท้องถิ่นภาคอีสานเน้นภูมิปัญญาพื้นบ้านและความหลากหลายด้านสมุนไพรตัวอย่างที่… Read More »การทำสปาหรือการเปิดร้านสปาธุรกิจสปา

การบำบัดด้วยสมุนไพรไทยพื้นบ้าน

การบำบัดด้วยสมุนไพรไทยพื้นบ้าน ในการบำบัดด้วยสมุนไพรไทย ที่หาได้ง่ายๆคือลูกประคบสมุนไพรหรือการนวดประคบสมุนไพรซึ่งเป็นการนำเอาสมุนไพรชนิ… Read More »การบำบัดด้วยสมุนไพรไทยพื้นบ้าน

ข้อควรระวังในการกดจุดที่เราควรทราบในเบื้องต้น

ข้อควรระวังในการกดจุดที่เราควรทราบในเบื้องต้น กิจการสปาเพื่อสุขภาพเป็นการให้บริการที่ใกล้ชิดกับลูกค้าในแต่ละวันจึงเป็นอาชีพที่ต้องสัมผั… Read More »ข้อควรระวังในการกดจุดที่เราควรทราบในเบื้องต้น

ในปัจจุบันการอบสมุนไพรได้รับความนิยม

ในปัจจุบันการอบสมุนไพรได้รับความนิยม ในปัจจุบันการอบสมุนไพรได้รับความนิยมกันมากขึ้นนอกจากจะใช้กับกลุ่มสตรีที่คลอดบุตร แล้วยังได้รับความ… Read More »ในปัจจุบันการอบสมุนไพรได้รับความนิยม