Home » การเรียนนวด

การเรียนนวด

การเรียนนวดและทำงานนวดดีอย่างไร และเทคนิคในการเลือกโรงเรียนสอนนวดไทย [อัพเดท 2024]

อาชีพการนวดแผนไทยและสปา เป็นอาชีพที่ต้องอาศัยทักษะและประสบการณ์ในการทำงาน  อาชีพการนวดเป็นอาชีพที่สามารถทำงานได้ทั้งในเมืองไทย ทำงานที่… Read More »การเรียนนวดและทำงานนวดดีอย่างไร และเทคนิคในการเลือกโรงเรียนสอนนวดไทย [อัพเดท 2024]

การเรียนนวดศรีษะอินเดียเป็นอย่างไรและมีประโยชน์อะไรบ้าง 

การเรียนนวดศรีษะอินเดียเป็นอย่างไรและมีประโยชน์อะไรบ้าง การนวดศีรษะแบบอินเดียหรือที่เรียกว่า Champissage เป็นรูปแบบหนึ่งของการนวดบำบัดท… Read More »การเรียนนวดศรีษะอินเดียเป็นอย่างไรและมีประโยชน์อะไรบ้าง