Home » การใช้หินบำบัดในการนวดร่วมกับน้ำมันอโรม่า

การใช้หินบำบัดในการนวดร่วมกับน้ำมันอโรม่า

การใช้หินบำบัดในการนวดร่วมกับน้ำมันอโรม่า
การนวดเพื่อสุขภาพหรือการนวดแผนไทยได้แก่การนวดกดจุดแบบราชสำนัก และการนวดแบบเชลยศักดิ์ซึ่งใช้ผ้าหลักของผ้าหรือสีดัดตนในการฟื้นฟูร่างกายของโครงสร้างกระดูกและกล้ามเนื้อรวมทั้งช่วยปรับระบบไหลเวียนได้ดีขึ้นการนวดแบบราชสำนักเป็นการนวดที่สุภาพผ่อนคลายโดยส่วนใหญ่แล้วจะใช้อุ้มมือและนิ้วกดไปตามแนวเส้นประสาทหลักซึ่งที่เราเรียกกันว่าเส้นประธานทั้ง 10 การนวดในลักษณะนี้ผู้ที่นวดจะต้องใช้หลักการบำบัดสมาธิโดยมีรากฐานจากศาสตร์องค์รวม ในการบำบัด เพราะลูกค้าส่วนใหญ่มีจุดประสงค์ในการมาใช้บริการนวดเพื่อสุขภาพนั้นก็เพื่อลดความตึงเครียดและผ่อนคลาย ดังนั้นการนวดแผนไทยหรือการนวดแผนโบราณถือเป็นการนวดที่นิยมที่สุดในทางสปาทั้งหมดโรงเรียนสอนสปา และในการนวดแผนโบราณเป็นภูมิปัญญาอันล้ำค่าของคนไทย ที่มีประวัติและเรื่องราวสืบทอดกันมาช้านาน มีบทบาทสำคัญทั้งในด้านการรักษาโรค การป้องกันโรคและลดการปวดเมื่อย ตามตัวตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และ เป็นวัฒนธรรมและส่วนหนึ่งในการดำเนินวิถีชีวิตของคนไทยที่ดูแลและช่วยเหลือกันเองภายในครอบครัว เช่น ลูกหลานนวดให้พ่อแม่หรือญาติผู้ใหญ่ ภรรยานวดให้สามีเป็นต้น การนวดแผนโบราณ หมายถึง การตรวจการวินิจฉัยหรือการบำบัดโรคด้วยอาการ กด คลึง บีบ ทุกแบบประคบหรือวิธีการนวดอื่นๆในการแบบแผนของการประกอบโรคศิลปะ การนวดแผนโบราณไม่ใช่ เพื่อรักษาความเจ็บปวดเท่านั้น แต่เป็นการนวดที่มีคุณค่าและมีประโยชน์ต่อสุขภาพเพราะเป็นกระบวนการดูแลสุขภาพระหว่างผู้ให้บริการและรับบริการ เพราะการนวดจะส่งผลโดยตรงต่อร่างกายและจิตใจ ของผู้มารับบริการ