Home » จุดเป็นตำแหน่งบนร่างกายที่มีความสัมพันธ์กับเส้นเมื่อกดหรือกระตุ้นถูกจุดจะเกิดกระแสความรู้สึก

จุดเป็นตำแหน่งบนร่างกายที่มีความสัมพันธ์กับเส้นเมื่อกดหรือกระตุ้นถูกจุดจะเกิดกระแสความรู้สึก

จุดเป็นตำแหน่งบนร่างกายที่มีความสัมพันธ์กับเส้นเมื่อกดหรือกระตุ้นถูกจุดจะเกิดกระแสความรู้สึก
จุดเป็นตำแหน่งบนร่างกายที่มีความสัมพันธ์กับเส้นเมื่อกดหรือกระตุ้นถูกจุดจะเกิดกระแสความรู้สึกแล่นของลมไปตามแนวเส้นได้ ความสัมพันธ์ระหว่างทางเดินของเส้นประธานกับจุดเมื่อนำเอา ความรู้เกี่ยวกับทางเดินของเส้นประธานจากคัมภีร์แผนนวดฉบับหลวงในรัชกาลที่ 5 ความรู้เกี่ยวกับจุดจากแผนนวดวัดพระเชตุพน มาหาความสัมพันธ์กันจะปรากฏดัง ต่อไปนี้หลังจากการตรวจเบื้องต้น เช่น การซักถามการดู การฟัง การสัมผัส และ การตรวจวินิจฉัยเบื้องต้นว่าน่าจะเป็นสมมุฏฐานเส้นประธานเส้นใดแล้วให้ปฏิบัติดังนี้
1. กดจุดเพื่อตรวจสอบว่า สมมุฏฐานมาจากเส้นประธานเส้นนั้นจริงหรือไม่โดยกดจุดเริ่มต้นของเส้นประธานที่คิดว่าน่าจะเป็นเส้นสมมุฏฐานของโรค – ถ้ามีความรู้สึกแน่นไปยังตำแหน่งที่ปวดแสดงว่าเกิดจากเส้นประธานนั้น แต่ถ้าไม่มีความรู้สึกแล่นไปยังตำแหน่งที่ปวด ให้ทำตามข้อถัดไปดังนี้
2 . กดจุดผ่านของเส้นประธานที่คิดว่าน่าจะเป็นสมมติฐานของโรค ถ้ามีความรู้สึกแล่นไปยังตำแหน่งที่ปวดแสดงว่าเกิดจากเส้นประธานนั้น ถ้าไม่มีความรู้สึกแล่นไปยังตำแหน่งที่ปวดให้ทำตามข้อต่อไปดังนี้
3 กดจุดอื่นๆของเส้นประธานที่คิดว่าน่าจะเป็นสมมติฐานของโรค -ถ้ามีความรู้สึกแล่นไปยังตำแหน่งที่ปวดแสดงว่าเกิดจากเส้นประธานนั้นถ้าไม่มีความรู้สึกแล่นไปยังตำแหน่งที่ปวดอาจ เป็นเรื่องจากเส้นอื่นๆที่นอกเหนือจากเส้นประธาน เช่น เส้นปัตฆาต เส้นสันทฆาต เส้นรัตฆาต เป็นต้น
หากสนใจหรืออยากนวดพื้นฐาน กดจุด แนะนำให้ไปเรียนนวดแบบถูกต้องตามมาตฐานการนวด จะทำให้เรารู้แนวทางมากยิ่งขึ้น และสามารถนำวิชาไปประกอบอาชีพ เรียนนวดภาคอีสาน โรงเรียนสอนนวดภาคอีสานเรียนสปาโรงเรียนสอนสปาสร้างรายได้ สร้างอาชีพที่มั่นคงได้ตลอดชีวิตเลยค่ะ