Home » การนวดสไตล์บาหลีมีจุดประสงค์ในการนวดอย่างไรบ้าง

การนวดสไตล์บาหลีมีจุดประสงค์ในการนวดอย่างไรบ้าง

การนวดสไตล์บาหลีมีจุดประสงค์ในการนวดอย่างไรบ้าง
การนวดบาหลี เป็นการผ่อนคลายที่ลงตัวที่สุดสำหรับการนวดบาหลี ซึ่งได้รับความนิยมแม้ว่าจะมีการเลือกใช้วิธีการนวดนี้น้อยมากก็ตาม ด้วยเป็นการนวดด้วยเทคนิคการนวดที่ต้องอาศัยความชำนาญความเชี่ยวชาญพร้อมด้วยประสบการณ์โดยตรงเกี่ยวกับการนวดและจากการเรียนรู้และฝึกฝนน้ำหนักมือที่ต้องรู้การผ่อนและการลงน้ำหนักที่ลงตัวและเหมาะสมที่สุดสำหรับการนวด ซึ่งมีส่วนในการช่วยทำให้กล้ามเนื้อยืดหยุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและช่วยเรื่องการลดอาการปวดเมื่อยของร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดโดยการนวดบาหลีจะมีการนวดบนเตียงนวดน้ำมันหรือเตียงสปาเหมือนกับการนวดแบบสุคนธบำบัด การนวดสไตล์บาหลี โรงเรียนสอนนวดภาคอีสาน มีจุดประสงค์ในการนวดเพื่อเป็นการพักผ่อน การนวดบาหลีมีประวัติศาตร์อันยาวนาน กล่าวถึงการนวดบำบัดโดยการวางฝ่ามือ ลงไปบนร่างกายใช้น้ำหนักมือลงน้ำหนักลงบนเรือนร่างของผู้มาใช้บริการ สำหรับการนวดบาหลีนั้นเหมาะสมสำหรับผู้ที่ชอบนวดหนัก โดยการนวดบาหลีนั้นจะมีการน้ำมันหอมระเหยร่วมด้วยเพื่อลดการเสียดสีของและการบาดเจ็บของร่างกายลูกค้า น้ำมันที่ใช้ในการนวดเป็นน้ำมันหอมระเหย ที่สกัดได้จากพืชสมุนไพรนานาชนิด วิธีการสกัดที่นิยมใช้ในปัจจุบันคือ การกลั่นด้วยไอน้ำและการใช้สารเคมีเป็นตัวทำลาย ภายหลังจากการสกัดเสร็จ น้ำมันหอมระเหยที่จะถูกนำมาสังเคราะห์เพื่อกลั่นหาแยกสารต่างๆ ที่มีกลิ่น ซึ่งสารเหล่านี้จะถูกนำมาคัดเลือกผสมผสานและสร้างเป็นกลิ่นใหม่ๆ