Home » การนวดแบบผสมผสานมีการนวดการนวดแบบสปาตะวันตก

การนวดแบบผสมผสานมีการนวดการนวดแบบสปาตะวันตก

การนวดแบบผสมผสานมีการนวดการนวดแบบสปาตะวันตก
การนวดบำบัดสปาเพื่อความงามและบรรเทารักษาอาการเจ็บป่วย ตามส่วนต่างๆของเรากายนั้น ผู้ที่จะสามารถนวดบำบัดได้นั้นจะต้องมีความรู้ในเรื่องของแนวเส้นในกายวิภาคศาสตร์อย่างละเอียด และต้องเป็นผู้ที่มีพื้นฐานในการนวดจับเส้นนวดแผนไทยหรือนวดแผนโบราณมาก่อน การนวดบำบัดจะเป็นการลงน้ำหนักกดไปตามจุดต่างๆของร่างกายเป็นการกดจุดสะท้อนตามร่างกายเพื่อจะช่วยรักษาอาการเจ็บป่วยของกล้ามเนื้ออีกทั้งยังช่วยให้ระบบหมุนเวียนเลือดช่วยปรับสมดุลย์ในร่างกายให้ดีขึ้นอีกด้วย การนวดเพื่อการบําบัดจะเป็นการนวดที่ทำให้ร่างกายผ่อนคลายมีประจําตามสปาทุกแห่งโรงเรียนนวดอีสาน เพราะเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของแต่ละชาติอย่างการนวดแผนไทยนั้นจะมีชื่อเสียงระดับโลกเพราะมีทั้งความนุ่มนวลเพื่อผ่อนคลายมีทั้งความหนักแน่นเพื่อการรักษาและยังมีการประคบสมุนไพรให้อีกด้วยปัจจุบันมีการนำนวดแผนไทยนวดแผนโบราณมาประยุกต์เข้า การนวดแบบสปาตะวันตก วิธีการนวดเซลลูไลท์ต้อง อาศัยความชำนาญ ในการนวด วิธีการประกอบที่ช่วยให้เกิดการไหลเวียนของน้ำเหลืองและเลือดดีขึ้น ช่วยให้เนื้อเยื่อเกี่ยวพันของกระเพาะเซลูไลท์อ่อนตัวลง ดูท่าทางและกีฬาสีย่อยอาจแตกต่างกันในแต่ละสถาบันที่มาต้องทำ ติดต่อกัน ครั้งละ 20 ถึง 30 นาที สัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง และต้องมีคำแนะนำให้ผู้ใช้บริการปฏิบัติตัวที่บ้านด้วยช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหาร ที่ถูกต้อง งดดื่มชากาแฟ งดสูบบุหรี่ ออกกำลังกาย เป็นประจำ