Home » ลักษณะการนวดแผนไทยต่างๆ

ลักษณะการนวดแผนไทยต่างๆ

ลักษณะการนวดแผนไทยต่างๆ
การนวดแผนไทยลักษณะในการนวดนั้นส่วนใหญ่จะเน้นเป็นการบีบนวดร่างกายนั้น ถือว่าช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิต ช่วยเปิดช่องทางของเส้นเลือดที่ตีบตันให้ขยายตัว กล้ามเนื้อมีความยืดหยุ่น ทำให้รู้สึกผ่อนคลายสบายตัว การนวดยังถือว่าเป็นการรักษา หรือบำบัดแบบโบราณที่อาจเรียกว่า เก่าแก่ที่สุดในโลกก็ว่าได้ ส่วนการนวดสปาเรียนสปา หรือสปาบำบัดนั้น ลักษณะในการนวดส่วนใหญ่แล้วจะมีการประยุกต์โดยมีการนำน้ำหรือน้ำมันมาช่วยเสริมในการนวด ตามที่กล่าวได้ว่าการนวดสปานั้นเป็นการใช้น้ำเพื่อบำบัดและบรรเทาอาการเจ็บป่วยต่างๆ และการนวดสปาหรือการนวดอโรมาเทอราพีนี้จะเป็นการนวดบนเตียงสปาโดยตรง เพราะท่าทางลักษณะในการนวดถูกออกแบบมาเป็นท่านวดที่จะเน้นการยืนนวดเป็นส่วนใหญ่ เมื่อมีการนวดหรือการทำสปาแล้ว สิ่งที่จะทำให้ผู้ใช้บริการรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นนั้นก็คือการอบตัวหรือการอบสมุนไพรไอน้ำ ซึ่งตามร้านสปาส่วนมากนั้นจะเลือกใช้เป็นตู้อบสมุนไพรไอน้ำที่ทำจากไม้สนเพราะการดูแลรักษาความสะอาดค่อนข้างสะดวก