Home » น้ำมันหอมระเหยจากการนวดและการอาบ

น้ำมันหอมระเหยจากการนวดและการอาบ

น้ำมันหอมระเหยจากการนวดและการอาบ
น้ำมันหอมระเหยจากการนวดและการอาบและถือได้ว่าชาวโรมันเป็นชาติแรกที่ทำการค้า เกี่ยวกับสุคนธบำบัด โดยนำเข้าผลิตภัณฑ์เครื่องหอมจากอินเดียตะวันออกในการใช้น้ำมันหอมระเหยสำหรับสุคนธบำบัดหนังก่อนที่เราจะใช้เราควรศึกษาวิธีการใช้ให้ละเอียดก่อนถึงแม้ว่าวิธีการใช้งานจะง่ายแต่ก็มีข้อมูลอีกหลายอย่างที่ควรทราบและพึงระวัง จุดประสงค์ในการนวดน้ำมันอโรม่าเพื่อให้น้ำมันซึมซับเข้าสู่ผิวหนังกระแสเลือดและเนื้อเยื่อได้ดียิ่งขึ้นทั้งนี้ขึ้นอยู่กับน้ำมันหอมระเหยที่สกัดจากธรรมชาติแต่ละชนิดว่ามีคุณสมบัติอย่างไร 1.ควรจะจางน้ำมันหอมระเหย Carrier oil ก่อนใช้เนื่องจากน้ำมันหอมระเหยที่มีความเข้มข้นอาจทำให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังได้และไม่ควรให้น้ำมันหอมระเหยสัมผัสบริเวณรอบดวงตาและผิวที่อ่อนบาง 2.ก่อนชายน้ำมันหอมระเหยควรทดสอบก่อนว่าเกิดอาการแพ้หรือไม่โดยการทาน้ำมันหอมระเหยที่เจือจางแล้วบริเวณท้องแขนด้านในถ้าเกิดผื่นแดงระคายเคือง คัน หรือผิวไม่ให้หยุดใช้ทันที 3.น้ำมันหอมระเหยบางชนิด เหนี่ยวนำให้ผิวมีความไวต่อแสงเช่นน้ำมันมะกรูดน้ำมันมะนาวน้ำมันผิวส้มดังนั้นจึงควรหลีกเลี่ยงการถูกแสงแดดโดยตรงหลังจากที่มีการใช้น้ำมันเหล่านี้ เป็นเวลาอย่างน้อยที่สุด การที่จะเป็นหมอนวดที่ดีได้นั้น เมื่อจบหลักสูตรเรียนนวดภาคอีสาน สปาแล้ว แต่ก็จำเป็นต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมทั้งด้านความรู้และด้านร่างกายกับจิตใจของตนเองด้วย เนื่องจากการนวดเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่มีความละเอียดอ่อนสูง หมอนวดแต่ละคนแม้จะมีความรู้เท่ากัน แต่ผลของการนวดที่ได้จะไม่เหมือนกัน