Home » สรรพคุณแก้น้ำกัดเท้าบรรเทาหลอดลมอักเสบแก้หวัด

สรรพคุณแก้น้ำกัดเท้าบรรเทาหลอดลมอักเสบแก้หวัด

น้ำมันหอมระเหยเป็นสารอินทรีย์ที่พืชผลิตขึ้นตามธรรมชาติ สามารถเก็บไว้ตามส่วนต่างๆ เช่นกลีบดอก ผิวของผลเกสร ราก เปลือก ลำต้น หรือยางที่ออกมาจากเปลือกเวลาที่ได้รับความร้อนจะมีอนุภาคเล็กๆของน้ำมันหอมระเหย จะออกมาเป็นไอทำให้เราได้กลิ่นหอม ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับองค์ประกอบทางเคมีของน้ำมันหอมระเหยแต่ละชนิดเรียนนวด น้ำมันหอมระเหยที่ช่วยในการกระตุ้นนั้นมีหลายชนิดได้แก่น้ำมันทีทรี ซึ่งสกัดได้จากใบต้นชามีสรรพคุณแก้น้ำกัดเท้าบรรเทาหลอดลมอักเสบแก้หวัดช่วยเพิ่มความดันโลหิตและป้องกันแผลติดเชื้อได้ด้วยนะคะ ขมิ้น สกัดได้จากเหง้าขมิ้นมีสรรพคุณช่วยฆ่าเชื้อช่วยแก้ปัญหาระบบย่อยอาหารป้องกันแผลติดเชื้อช่วยคลายความเมื่อยล้าและบรรเทาอาการเมาวิงเวียน ไพล สกัดได้จากเหง้าไพล สรรพคุณช่วยฆ่าเชื้อช่วยแก้ปัญหาระบบย่อยอาหารแก้วิงเวียนศีรษะคลายความปวดเมื่อย