Home » ความรู้ในเรื่องของด้านกายวิภาคศาตร์ของการนวดแผนไทย

ความรู้ในเรื่องของด้านกายวิภาคศาตร์ของการนวดแผนไทย

ความรู้ในเรื่องของด้านกายวิภาคศาตร์ของการนวดแผนไทย
เปิดร้านนวดแผนไทยนั้นนอกจากความรู้ในเรื่องของด้านกายวิภาคศาตร์แล้วนั้นยังจะต้องมีความรู้ในเรื่องของการซื้ออุปกรณ์นวดไทยต่างๆเช่นเบาะนวดไทย เตียงนวดไทย เก้าอี้นวดเท้า ตู้อบสมุนไพรและอุปกรณ์สปาต่างๆ และต้องศึกษาในเรื่องของการเก็บดูและรักษาอุปกรณ์นวดไทย เพราะการซื้ออุปกรณ์นวดไทยนั้นเป็นการลงทุนที่ต้องใช้เงินก้อน เพื่อที่จะใช้อุปกรณ์ต่างๆเป็นตัวช่วยเสริมให้การอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าและต้องการให้มีอายุการใช้งานให้คุ้มค่ากับเงินทุนที่จ่ายไป ดังนั้นนอกจากจะมีความรู้และประสบการณ์ด้านการนวดที่ดีแล้วนั้น การบริหารจัดการการเงินและการบริหารจัดการจัดสรรพื้นที่ในการให้บริการก็สำคัญมากเช่นเดียวกันเรียนนวดสำหรับ การปฏิบัติตัวในเรื่องของสุขอนามัยนั้นโรงเรียนนวดไทยหลายแห่งจะมีการสอนและการอบรมสำหรับผู้ที่ให้บริการในเรื่องของอาชีพนวดอย่างละเอียด สำหรับผู้ให้บริการท่านใดที่ยังไม่ได้รับการอบรม ในเรื่องของการปฏิบัติตนรักษาความสะอาด ต่างๆควรจะได้รับการอบรมจากโรงเรียนสอนนวดโดยตรงเพื่อยกมาตรฐานในอาชีพที่เราทำ และเสื้อผ้าที่ใส่ต้องสะอาดไม่อับชื้นและให้เหมาะสมกับสภาพอากาศการสวมเสื้อผ้าที่สะอาดจะช่วยป้องกันไม่ให้สิ่งสกปรกต่างๆมาสัมผัสกับผิวหนังและช่วยรักษาอุณหภูมิของร่างกายไว้ให้เหมาะสมเพื่อสุขภาพที่ดีและผิวหนัง ควรปฏิบัติดังนี้ไม่ใส่เสื้อผ้าซ้ำและไม่ใส่เสื้อผ้าร่วมกับผู้อื่นเสื้อผ้าและเสื้อชั้นในที่ใส่แล้วนำไปซักด้วยสบู่หรือผงซักฟอกเพื่อกำจัดเชื้อโรคและกลิ่นแล้วนำไปตากแดดให้แห้งทุกครั้ง