Home » อาการปวดที่ไม่ควรนวดที่ควรรู้สำหรับคนที่มีอาการปวดศีรษะบ่อยๆ

อาการปวดที่ไม่ควรนวดที่ควรรู้สำหรับคนที่มีอาการปวดศีรษะบ่อยๆ

อาการปวดที่ไม่ควรนวดที่ควรรู้สำหรับคนที่มีอาการปวดศีรษะบ่อยๆ
ปวดศีรษะ ร่วมกับมีอาการใดต่อไปนี้ เช่น มีไข้สูง ปวดศีรษะรุนแรง เห็นภาพซ้อนทำให้สมองบาดเจ็บ และ พิการได้กลายเป็นเด็กที่หัวทึบ และ มีความผิดปกติของการเคลื่อนไหวในผู้ใหญ่จะไม่มีข้อห้ามที่บริเวณนี้ จึงควรระมัดระวังเป็นพิเศษ การสร้างบรรยากาศในการนวดเพื่อให้เกิดความผ่อนคลาย ปกติการฝึกลดความเครียดจะต้องทำให้บรรยากาศที่เงียบสงบและปราศจากการรบกวนการนวดที่ดีก็เช่นกันเรียนนวดภาคอีสาน ต้องทำในสถานที่ซึ่งเงียบสงบอุ่น อุณหภูมิพอเหมาะ สะอาดมีกลิ่นหอมอ่อนอ่อนจากดอกไม้หรือกลิ่นธรรมชาติและแสงไม่จ้าเกินไปและตัวผู้นวดเองซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่สุด และผ่านการอบรมเรียนนวดจากโรงเรียนสอนนวดที่ได้มาตฐาน ส่วนหนึ่งในบรรยากาศการนวดนั้นก็ต้องมีความสงบและมีสมาธิในการนวดมีจิตใจที่เป็นมิตรและเมตตาพูดนวดมีร่างกายที่สะอาดและสุขภาพดีมีความพร้อมที่จะให้บริการอย่างต่อเนื่อง ตลอดเวลาค่ะ