Home » เส้นลมปราณอยู่บริเวณไหนของร่างกาย

เส้นลมปราณอยู่บริเวณไหนของร่างกาย

  • by

เส้นลมปราณอยู่บริเวณไหนของร่างกาย
เส้นลมปราณไม่ใช่เส้นเลือด ไม่ใช่เส้นประสาท ไม่มีรูป ดังนั้นถ้าผ่าร่างกายมนุษย์ออกจะไม่เห็นเส้นลมปราณ เส้นลมปราณเป็นระบบทิศทางเดินของพลังงานปราณที่อยู่ในร่างกายคนเราเชื่อมโยงระหว่างอวัยวะเลือดของเหลวในร่าง กายกระดูก กล้ามเนื้อ ผิวหนัง ครอบคลุมทุกส่วนของร่างกายลมปราณจะหมุนเวียนไปเรื่อยๆไม่มีจุดสิ้นสุด ทำให้ร่างกายเกิดความสมดุลมีพลังชีวิต ขจัดสิ่งกีดขวางต่างๆคอยปรับ สมดุลของกระบวนการ เมแทบอลิซึมและกำหนดการแบ่งตัวของเซลล์ สำหรับในหลักสูตรการเรียนนวดแผนไทยจะมี เรื่องที่เกี่ยวข้องกับเส้นลมปราณหรือทางเดินของเส้นที่เกี่ยวกับการนวด ที่จะช่วยให้เลือดลมในร่างกายไหลเวียนดีขึ้น และระบบต่างๆในร่างกายปรับสมดุลเรียนนวดภาคอีสาน ทำให้เส้นลมปราณ โล่งไม่ติดขัด การนวดแผนไทยเป็นวิธีการรักษาอีกอย่างหนึ่งที่ปรับสมดุลให้เส้นลมปราณในร่างกายมีภาวะที่สมบูรณ์และทำงานได้ดีขึ้นค่ะ