Home » การซักประวัติผู้รับบริการนวด

การซักประวัติผู้รับบริการนวด

การซักประวัติผู้รับบริการนวด
การซักประวัติผู้รับบริการนวด ก่อนการนวด ของผู้นวดเป็นสิ่งสำคัญมาก ผู้นวดจำเป็นต้องซักประวัติของผู้ถูกนวดทุกครั้ง เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยง หรืออันตราย ที่จะเกิดกับผู้รับการนวด ที่จะตามมาภายหลัง อีกครั้ง อาการต่างๆ ที่ไม่สามารถนวดได้ ที่หมอนวด ผ่านการเรียนนวดแผนไทยจะรู้ว่าอาการหรือโรคใดบ้างที่ห้ามนวดและ ความเสี่ยงต่างๆ ไม่ควรนวดค่ะ ในปัจจุบันนั้นก็ได้มีผู้ที่มีความต้องการในการใช้บริการนวดเพิ่มมากขึ้น โดยความนิยมในการนวดนั้นก็ไม่จำกัดว่าจะอยู่เฉพาะที่แค่ในหมู่คนไทยเท่านั้น หากแต่ว่าจะขยายตัวออกไปในหมู่ของนักท่องเที่ยวอีก โดยเฉพาะกับชาวต่างชาติที่มักจะเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยเรียนนวดภาคอีสาน ทำให้ธุรกิจนวดแผนไทยเริ่มที่จะมีชื่อเสียงมากขึ้น เพราะการบริการที่ดี และการนวดที่ถูกจุด ทำให้คลายความเมื่อยล้า คลายความเครียดได้ จึงทำให้มีคนมาใช้บริการกันมากขึ้น
โทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 020-627711