Home » อาการปวดที่ไม่ควรนวดที่ควรรู้สำหรับคนที่มีอาการปวดศีรษะบ่อยๆ

อาการปวดที่ไม่ควรนวดที่ควรรู้สำหรับคนที่มีอาการปวดศีรษะบ่อยๆ

อาการปวดที่ไม่ควรนวดที่ควรรู้สำหรับคนที่มีอาการปวดศีรษะบ่อยๆ
ตามัวลงเรื่อยๆ รู้ม่านตา 2 ข้างโตไม่เท่ากัน เดินเซ แขนขาอ่อนแรง มีอาเจียนพุ่ง เคยเป็นความดันโลหิตสูง เพราะอาจเป็นโรคทางสมอง เช่น เลือดออกในสมอง เนื้องอกในสมองเยื่อหุ้มสมองอักเสบ การสร้างบรรยากาศในการนวดเพื่อให้เกิดความผ่อนคลาย ปกติการฝึกลดความเครียดจะต้องทำให้บรรยากาศที่เงียบสงบและปราศจากการรบกวนการนวดที่ดีก็เช่นกัน ต้องทำในสถานที่ซึ่งเงียบสงบอุ่น อุณหภูมิพอเหมาะ สะอาดมีกลิ่นหอมอ่อนอ่อนจากดอกไม้หรือกลิ่นธรรมชาติและแสงไม่จ้าเกินไปและตัวผู้นวดเองซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่สุดเรียนนวดภาคอีสาน และผ่านการอบรมเรียนนวดจากโรงเรียนสอนนวดที่ได้มาตฐาน ส่วนหนึ่งในบรรยากาศการนวดนั้นก็ต้องมีความสงบและมีสมาธิในการนวดมีจิตใจที่เป็นมิตรและเมตตาพูดนวดมีร่างกายที่สะอาดและสุขภาพดีมีความพร้อมที่จะให้บริการอย่างต่อเนื่อง ตลอดเวลาค่ะ