Home » การนวดเพื่อบำบัดรักษาอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อ

การนวดเพื่อบำบัดรักษาอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อ

การนวดเพื่อบำบัดรักษาอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อ
ส่วนอุปกรณ์สำคัญที่เป็นอุปกรณ์นวดไทยหลักๆที่ได้ใช้ก็จะมีฟูกที่นอนสำหรับรองให้ลูกค้านอนเพื่อความสบายของมาใช้บริการ โดยส่วนใหญ่การนวดแผนไทยมีหลากหลายรูปแบบทั้งการนวดเพื่อบำบัดรักษาอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและการนวดเพื่อให้ความผ่อนคลายลดความตึงเครียดเรียนนวดภาคอีสาน ในการนวดแผนไทยหรือนวดเพื่อบำบัดนั้นขั้นตอนการนวดจะเน้นนวดไปที่การกดจุดตามแนวเส้นต่างๆก่อนหลังจากเสร็จสิ้นการนวดตามแนวเส้นแล้วนั้นจะเป็นการนวดประคบสมุนไพรร้อนตามแนวเส้นที่เรานวด การประคบโดยทั่วไปจะเป็นการใช้ความร้อนและแรงกดเพื่อบรรเทาอาการไม่สุขสบายเฉพาะที่ เช่น การปวด การบวมจากการอักเสบ หรือข้อติดขัด เป็นต้น ซึ่งมีทั้งการบำบัดด้วยความร้อนแบบตื้นและแบบลึก มีหลายวิธีที่เป็นการใช้ความร้อนตื้น สำหรับท่านไหนที่อยากเรียนนวดไทย