Home » การนวดเพื่อช่วยเพิ่มการหลั่งไหลของพลังงานชีวิต

การนวดเพื่อช่วยเพิ่มการหลั่งไหลของพลังงานชีวิต

การนวดเพื่อช่วยเพิ่มการหลั่งไหลของพลังงานชีวิต
การนวดนั้นจะต้องทำในสถานที่ซึ่งเงียบสงบอุ่น อุณหภูมิพอเหมาะ สะอาดมีกลิ่นหอมอ่อนอ่อนจากดอกไม้หรือกลิ่นธรรมชาติและแสงไม่จ้าเกินไปและตัวผู้นวดเองซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่สุด และผ่านการอบรมเรียนนวดจากโรงเรียนสอนนวดที่ได้มาตฐาน ส่วนหนึ่งในบรรยากาศการนวดนั้นก็ต้องมีความสงบและมีสมาธิในการนวดมีจิตใจที่เป็นมิตรและเมตตาพูดนวดมีร่างกายที่สะอาดและสุขภาพดีมีความพร้อมที่จะให้บริการอย่างต่อเนื่อง ตลอดเวลาค่ะสำหรับผู้ประกอบการใช้บ้านของตนเองเป็นสถานที่นวด ลงทุนแต่อุปกรณ์ การตกแต่งน้อย ไปจนถึงการใช้เงินทุนค่อนข้างสูงที่ทำเป็นร้านขนาดใหญ่ ทั้งนี้จำนวนเงินลงทุนจะมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ สำหรับธุรกิจสปาหรือธุรกิจการนวดเพื่อสุขภาพนั้น การวางแผนจัดการในเรื่องของการจัดซื้ออุปกรณ์การนวดและอุปกรณ์สปาต่างๆเรียนนวดภาคอีสาน น ถือได้ว่าสำคัญเป็นอย่างยิ่ง นอกจากการบริการที่ดีแล้วการที่มีอุปกรณ์เพื่อที่จะเอื้ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาใช้บริการนั้นก็เป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจของเราสามารถ ทำให้ลูกค้าถึงพอใจในการบริโภคงานบริการของเรา