Home » โรงเรียนสอนนวดภาคอีสาน

โรงเรียนสอนนวดภาคอีสาน

นวดแผนไทยสามารถช่วยรักษาปวดตามเส้นได้

นวดแผนไทยสามารถช่วยรักษาปวดตามเส้นได้ นวดแผนไทยสามารถช่วยรักษา/บรรเทาอาการของโรคได้ ส่งผลให้นวดแผนไทย เป็นที่รู้จักไปทั่ว นอกจากนี้ ในก… Read More »นวดแผนไทยสามารถช่วยรักษาปวดตามเส้นได้

การนวดบำบัดสปาเพื่อความงามภาคตะวันออก

การนวดบำบัดสปาเพื่อความงามและบรรเทารักษาอาการเจ็บป่วย ตามส่วนต่างๆของเรากายนั้น ผู้ที่จะสามารถนวดบำบัดได้นั้นจะต้องมีความรู้ในเรื่องของ… Read More »การนวดบำบัดสปาเพื่อความงามภาคตะวันออก

ทฤษฎีการบำบัดรักษาที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณ

ทฤษฎีการบำบัดรักษาที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณ อาชีพการนวดจึงได้รับความนิยมและได้รับการยอมรับไปอย่างแพร่หลายในส่วนประโยชน์ของการกดจุดนั้น… Read More »ทฤษฎีการบำบัดรักษาที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณ

การนวดสไตล์บาหลีมีจุดประสงค์ในการนวดอย่างไรบ้าง

การนวดสไตล์บาหลีมีจุดประสงค์ในการนวดอย่างไรบ้าง การนวดบาหลี เป็นการผ่อนคลายที่ลงตัวที่สุดสำหรับการนวดบาหลี ซึ่งได้รับความนิยมแม้ว่าจะมี… Read More »การนวดสไตล์บาหลีมีจุดประสงค์ในการนวดอย่างไรบ้าง

การนวดฝ่าเท้าพื้นที่สะท้อนของเส้นประสาท

การนวดฝ่าเท้าพื้นที่สะท้อนของเส้นประสาท การนวดฝ่าเท้า แปลว่า การนวดกดจุดสะท้อนนี้ไม่ใช่แค่การนวดเท้าแต่การนวดกดจุดสะท้อนร่วมกับการนวดเท… Read More »การนวดฝ่าเท้าพื้นที่สะท้อนของเส้นประสาท

การดำเนินธุรกิจสปาและโรงเรียนสอนนวดภาคอีสาน

การดำเนินธุรกิจสปาและโรงเรียนสอนนวดภาคอีสาน นวดแผนไทย การนวดแผนไทย หมายถึง การรักษาโรคโดยสุขสัมผัสและการกดลงบนร่างกายอย่างมีระบบ และจาก… Read More »การดำเนินธุรกิจสปาและโรงเรียนสอนนวดภาคอีสาน

การนวดประคบสมุนไพรทฤษฎีการบำบัดรักษาในด้านศาสตร์การแพทย์แผนโบราณของไทย

การนวดประคบสมุนไพรทฤษฎีการบำบัดรักษาในด้านศาสตร์การแพทย์แผนโบราณของไทย ปัจจุบันเมื่อธุรกิจสปากำลังได้รับความนิยมอย่างสูงในด้านวิชาการด้… Read More »การนวดประคบสมุนไพรทฤษฎีการบำบัดรักษาในด้านศาสตร์การแพทย์แผนโบราณของไทย

จุดเป็นตำแหน่งบนร่างกายที่มีความสัมพันธ์กับเส้นเมื่อกดหรือกระตุ้นถูกจุดจะเกิดกระแสความรู้สึก

จุดเป็นตำแหน่งบนร่างกายที่มีความสัมพันธ์กับเส้นเมื่อกดหรือกระตุ้นถูกจุดจะเกิดกระแสความรู้สึก จุดเป็นตำแหน่งบนร่างกายที่มีความสัมพันธ์กั… Read More »จุดเป็นตำแหน่งบนร่างกายที่มีความสัมพันธ์กับเส้นเมื่อกดหรือกระตุ้นถูกจุดจะเกิดกระแสความรู้สึก