Home » Uncategorized » Page 2

Uncategorized

ข้อควรระวังในการกดจุดที่เราควรทราบในเบื้องต้น

ข้อควรระวังในการกดจุดที่เราควรทราบในเบื้องต้น กิจการสปาเพื่อสุขภาพเป็นการให้บริการที่ใกล้ชิดกับลูกค้าในแต่ละวันจึงเป็นอาชีพที่ต้องสัมผั… Read More »ข้อควรระวังในการกดจุดที่เราควรทราบในเบื้องต้น

สารพัดประโยชน์ของการทำสปาผิว

สารพัดประโยชน์ของการทำสปาผิว สปาผิวคือการทำความสะอาดผิวกาย และเติมอาหารเสริมเพื่อทำการบำรุงผิวให้ลึกสู่ชั้นภายใน โดยมีวิธีที่แตกต่างกัน… Read More »สารพัดประโยชน์ของการทำสปาผิว

ปัจจุบันได้นำเอาสมุนไพรมาพัฒนาไปสู่รูปแบบของยาสมุนไพร

ปัจจุบันได้นำเอาสมุนไพรมาพัฒนาไปสู่รูปแบบของยาสมุนไพร สำหรับชื่อของสมุนไพรนะคะถือเป็นคุณสมบัติพื้นฐาน สำหรับเรียกลักษณะของสิ่งมีชีวิตซึ… Read More »ปัจจุบันได้นำเอาสมุนไพรมาพัฒนาไปสู่รูปแบบของยาสมุนไพร

นวดบนเบาะนวดไทยที่เป็นอุปกรณ์นวดไทยที่ได้รับมาตรฐานนะคะผู้นวดถึงจะได้รับความรู้สึก

นวดบนเบาะนวดไทยที่เป็นอุปกรณ์นวดไทยที่ได้รับมาตรฐานนะคะผู้นวดถึงจะได้รับความรู้สึก ในหลักวิชาการแพทย์แผนไทยก็จะบำบัดการเจ็บป่วยด้วยอากา… Read More »นวดบนเบาะนวดไทยที่เป็นอุปกรณ์นวดไทยที่ได้รับมาตรฐานนะคะผู้นวดถึงจะได้รับความรู้สึก

ความรู้ในเรื่องของด้านกายวิภาคศาตร์ของการนวดแผนไทย

ความรู้ในเรื่องของด้านกายวิภาคศาตร์ของการนวดแผนไทย เปิดร้านนวดแผนไทยนั้นนอกจากความรู้ในเรื่องของด้านกายวิภาคศาตร์แล้วนั้นยังจะต้องมีควา… Read More »ความรู้ในเรื่องของด้านกายวิภาคศาตร์ของการนวดแผนไทย

ความรู้ในเรื่องของด้านกายวิภาคศาตร์ของการนวดแผนไทย

ความรู้ในเรื่องของด้านกายวิภาคศาตร์ของการนวดแผนไทย เปิดร้านนวดแผนไทยนั้นนอกจากความรู้ในเรื่องของด้านกายวิภาคศาตร์แล้วนั้นยังจะต้องมีควา… Read More »ความรู้ในเรื่องของด้านกายวิภาคศาตร์ของการนวดแผนไทย

การทำสปาหรือการเปิดร้านสปาธุรกิจสปา

การทำสปาหรือการเปิดร้านสปาธุรกิจสปา ในการสร้างอัตลักษณ์สปาไทยท้องถิ่นภาคอีสานเน้นภูมิปัญญาพื้นบ้านและความหลากหลายด้านสมุนไพรตัวอย่างที่… Read More »การทำสปาหรือการเปิดร้านสปาธุรกิจสปา

การบำบัดด้วยสมุนไพรไทยพื้นบ้าน

การบำบัดด้วยสมุนไพรไทยพื้นบ้าน ในการบำบัดด้วยสมุนไพรไทย ที่หาได้ง่ายๆคือลูกประคบสมุนไพรหรือการนวดประคบสมุนไพรซึ่งเป็นการนำเอาสมุนไพรชนิ… Read More »การบำบัดด้วยสมุนไพรไทยพื้นบ้าน

การดูแลสุขภาพผิวหน้า

การดูแลสุขภาพผิวหน้า สาวๆ เราหันมาแต่งหน้ากันเป็นประจำก่อนออกจากบ้าน และหากวันไหนที่กลับมาดึกดื่นก็ห้ามล้มตัวลงนอน โดยไม่ได้ล้างเครื่อง… Read More »การดูแลสุขภาพผิวหน้า

ข้อควรระวังในการกดจุดที่เราควรทราบในเบื้องต้น

ข้อควรระวังในการกดจุดที่เราควรทราบในเบื้องต้น กิจการสปาเพื่อสุขภาพเป็นการให้บริการที่ใกล้ชิดกับลูกค้าในแต่ละวันจึงเป็นอาชีพที่ต้องสัมผั… Read More »ข้อควรระวังในการกดจุดที่เราควรทราบในเบื้องต้น