Home » บทความ » Page 3

บทความ

ก่อนเริ่มธุรกิจของการให้บริการเพื่อสุขภาพ ในการ นวดและสปา

ก่อนเริ่มธุรกิจของการให้บริการเพื่อสุขภาพ ในการ นวดและสปา ก่อนที่จะเริ่มต้นที่จะลงมือทำธุรกิจร้านนวด สปา ผู้ประกอบการนั้นควรที่จะต้องคอ… Read More »ก่อนเริ่มธุรกิจของการให้บริการเพื่อสุขภาพ ในการ นวดและสปา

ข้อควรระวังในการกดจุดที่เราควรทราบในเบื้องต้น

ข้อควรระวังในการกดจุดที่เราควรทราบในเบื้องต้น ในสตรีมีครรภ์ควรหลีกเลี่ยงการกดจุดบริเวณหน้าท้องหลังตั้งแต่ระดับเอวจนถึงก้นกบและเชิงกราน … Read More »ข้อควรระวังในการกดจุดที่เราควรทราบในเบื้องต้น

การนวดกดจุกสะท้อนเท้า ช่วยปรับสมดุลในร่างกาย

การนวดกดจุกสะท้อนเท้า ช่วยปรับสมดุลในร่างกาย ในการนวดกระตุ้นเพื่อรักษาโรคไม่ว่าจะนวดเพื่อรักษาโรคใดๆก็ตาม จะต้องนวดกระตุ้นพื้นที่สะท้อน… Read More »การนวดกดจุกสะท้อนเท้า ช่วยปรับสมดุลในร่างกาย

การนวดกดจุกสะท้อนเท้าช่วยปรับสมดุลในร่างกาย

การนวดกดจุกสะท้อนเท้าช่วยปรับสมดุลในร่างกาย ในการนวดกระตุ้นเพื่อรักษาโรคไม่ว่าจะนวดเพื่อรักษาโรคใดๆก็ตาม จะต้องนวดกระตุ้นพื้นที่สะท้อนข… Read More »การนวดกดจุกสะท้อนเท้าช่วยปรับสมดุลในร่างกาย

ข้อควรระวังในการกดจุดที่เราควรทราบในเบื้องต้น

ข้อควรระวังในการกดจุดที่เราควรทราบในเบื้องต้น กิจการสปาเพื่อสุขภาพเป็นการให้บริการที่ใกล้ชิดกับลูกค้าในแต่ละวันจึงเป็นอาชีพที่ต้องสัมผั… Read More »ข้อควรระวังในการกดจุดที่เราควรทราบในเบื้องต้น

สารพัดประโยชน์ของการทำสปาผิว

สารพัดประโยชน์ของการทำสปาผิว สปาผิวคือการทำความสะอาดผิวกาย และเติมอาหารเสริมเพื่อทำการบำรุงผิวให้ลึกสู่ชั้นภายใน โดยมีวิธีที่แตกต่างกัน… Read More »สารพัดประโยชน์ของการทำสปาผิว

ปัจจุบันได้นำเอาสมุนไพรมาพัฒนาไปสู่รูปแบบของยาสมุนไพร

ปัจจุบันได้นำเอาสมุนไพรมาพัฒนาไปสู่รูปแบบของยาสมุนไพร สำหรับชื่อของสมุนไพรนะคะถือเป็นคุณสมบัติพื้นฐาน สำหรับเรียกลักษณะของสิ่งมีชีวิตซึ… Read More »ปัจจุบันได้นำเอาสมุนไพรมาพัฒนาไปสู่รูปแบบของยาสมุนไพร

นวดบนเบาะนวดไทยที่เป็นอุปกรณ์นวดไทยที่ได้รับมาตรฐานนะคะผู้นวดถึงจะได้รับความรู้สึก

นวดบนเบาะนวดไทยที่เป็นอุปกรณ์นวดไทยที่ได้รับมาตรฐานนะคะผู้นวดถึงจะได้รับความรู้สึก ในหลักวิชาการแพทย์แผนไทยก็จะบำบัดการเจ็บป่วยด้วยอากา… Read More »นวดบนเบาะนวดไทยที่เป็นอุปกรณ์นวดไทยที่ได้รับมาตรฐานนะคะผู้นวดถึงจะได้รับความรู้สึก

ความรู้ในเรื่องของด้านกายวิภาคศาตร์ของการนวดแผนไทย

ความรู้ในเรื่องของด้านกายวิภาคศาตร์ของการนวดแผนไทย เปิดร้านนวดแผนไทยนั้นนอกจากความรู้ในเรื่องของด้านกายวิภาคศาตร์แล้วนั้นยังจะต้องมีควา… Read More »ความรู้ในเรื่องของด้านกายวิภาคศาตร์ของการนวดแผนไทย

ความรู้ในเรื่องของด้านกายวิภาคศาตร์ของการนวดแผนไทย

ความรู้ในเรื่องของด้านกายวิภาคศาตร์ของการนวดแผนไทย เปิดร้านนวดแผนไทยนั้นนอกจากความรู้ในเรื่องของด้านกายวิภาคศาตร์แล้วนั้นยังจะต้องมีควา… Read More »ความรู้ในเรื่องของด้านกายวิภาคศาตร์ของการนวดแผนไทย