Home » ร่างกายเกิดความสมดุลมีพลังชีวิต

ร่างกายเกิดความสมดุลมีพลังชีวิต

ร่างกายเกิดความสมดุลมีพลังชีวิต
เส้นลมปราณไม่ใช่เส้นเลือด ไม่ใช่เส้นประสาท ไม่มีรูป ดังนั้นถ้าผ่าร่างกายมนุษย์ออกจะไม่เห็นเส้นลมปราณ เส้นลมปราณเป็นระบบทิศทางเดินของพลังงานปราณที่อยู่ในร่างกายคนเราเชื่อมโยงระหว่างอวัยวะเลือดของเหลวในร่าง กายกระดูก กล้ามเนื้อ ผิวหนัง ครอบคลุมทุกส่วนของร่างกายลมปราณจะหมุนเวียนไปเรื่อยๆไม่มีจุดสิ้นสุด ทำให้ร่างกายเกิดความสมดุลมีพลังชีวิต ขจัดสิ่งกีดขวางต่างๆคอยปรับ สมดุลของกระบวนการ เรียนสปาเมแทบอลิซึมและกำหนดการแบ่งตัวของเซลล์ เส้นลมปราณหลัก 12 เส้น ในร่างกายคนเรามีเส้นลมปราณหลัก 12 เส้นอยู่ในแนวตั้งทั้งด้านหน้าและด้านหลังของร่างกาย เส้นลมปราณ หลักแต่ละเส้นเชื่อมกับอวัยวะต่างๆจึงมีชื่อเรียกตามอวัยวะนั้นๆดังนี้ 1.เส้นลมปราณปอด 2.เส้นลมปราณเยื่อหุ้มหัวใจ 3.เส้นลมปราณหัวใจ 4.เส้นลมปราณลำไส้ใหญ่ 5.เส้นลมปราณ ซานเจียว หรือช่องไฟถ้าในร่างกายที่ไม่ปรากฏรูปในกายวิภาค 6.เส้นลมปราณลำไส้เล็ก 7.เส้นลมปราณกระเพาะอาหาร 8. เส้นลมปราณถุงน้ำดี 9.เส้นลมปราณกระเพาะปัสสาวะ 10.เส้นลมปราณม้าม 11.เส้นลมปราณตับ 12.เส้นลมปราณไต