Home » พืชสมุนไพรไทยและน้ำมันหอมระเหยที่มีศักยภาพของไทย

พืชสมุนไพรไทยและน้ำมันหอมระเหยที่มีศักยภาพของไทย

พืชสมุนไพรไทยและน้ำมันหอมระเหยที่มีศักยภาพของไทย
ขมิ้นชัน พืชสมุนไพรไทยและน้ำมันหอมระเหยที่มีศักยภาพของไทย ขมิ้นชัน พืชสมุนไพรไทยและน้ำมันหอมระเหยที่มีศักยภาพของไทย “ขมิ้น” เป็นพืชสมุนไพรที่ได้รับความนิยมใช้กันมาช้านานแล้วและนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพต่าง ๆ อย่างมากมาย ทั้งในรูปแบบของยา ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม สีผสมอาหาร สีย้อมผ้าและเตรื่องสำอาง ตลอดจนผลิตภัณฑ์ของน้ำมันหอมระเหย จากรายงานการวิจัยของสถาบันการวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า “ขมิ้น” มีประโยชน์ต่อสุขภาพหลายอย่าง เช่น ฤทธิ์ในการช่วยรักษาอาการอาหารไม่ย่อย ลดการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร ลดการอักเสบ ฯลฯ ทำให้สมุนไพรนี้ได้รับความสนใจทั้งจากชาวไทยและต่างประเทศ ประโยชน์จากสมุนไพรและน้ำมันหอมระเหยโดยการนวดอโรม่าเรียนสปา ด้วยน้ำมันหอมระเหยนี้เป็นความผ่อนคลายทั้งด้านผิวหนัง กล้ามเนื้อ จิตใจ อารมณ์ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการนวดควรได้มาตรฐาน