Home » การนวดแบบราชสำนักเป็นการนวดที่สุภาพผ่อนคลาย

การนวดแบบราชสำนักเป็นการนวดที่สุภาพผ่อนคลาย

  • by

การนวดแบบราชสำนักเป็นการนวดที่สุภาพผ่อนคลาย
จากการนวดนั้นก็คือ การทำให้รู้สึกกายรู้สึกสบายและลดภาวะอาการตึงเครียดได้ การนวดแผนไทยและการนวดกดจุดสะท้อนมีประโยชน์ต่อระบบหายใจและระบบย่อยอาหาร การนวดมีผลค่อนข้างน้อยต่อระบบยกเว้นการนวดพร้อมกับการใช้น้ำมันหอมระเหยจะช่วยกระตุ้นประสาทในการรับรู้ที่ทำให้รู้สึกว่าสดชื่นขึ้นและทางเดินหายใจนั้นก็จะลงขึ้นพร้อมทั้งบุญนี้ทำให้ผู้ที่ถูกนวดนั้นรู้สึกผ่อนคลายเป็นที่สุดเรียนนวดภาคอีสาน การนวดเพื่อสุขภาพหรือการนวดแผนไทยได้แก่การนวดกดจุดแบบราชสำนัก และการนวดแบบเชลยศักดิ์ซึ่งใช้ผ้าหลักของผ้าหรือสีดัดตนในการฟื้นฟูร่างกายของโครงสร้างกระดูกและกล้ามเนื้อรวมทั้งช่วยปรับระบบไหลเวียนได้ดีขึ้นการนวดแบบราชสำนักเป็นการนวดที่สุภาพผ่อนคลายโดยส่วนใหญ่แล้วจะใช้อุ้มมือและนิ้วกดไปตามแนวเส้นประสาทหลักซึ่งที่เราเรียกกันว่าเส้นประธานทั้ง 10 การนวดในลักษณะนี้ผู้ที่นวดจะต้องใช้หลักการบำบัดสมาธิโดยมีรากฐานจากศาสตร์องค์รวม ในการบำบัด เพราะลูกค้าส่วนใหญ่มีจุดประสงค์ในการมาใช้บริการนวดเพื่อสุขภาพนั้นก็เพื่อลดความตึงเครียดและผ่อนคลาย ดังนั้นการนวดแผนไทยหรือการนวดแผนโบราณถือเป็นการนวดที่นิยมที่สุดในทางสปาทั้งหมด