Home » การบำบัดรักษาโรคอย่างหนึ่งที่มีมาแต่โบราณ

การบำบัดรักษาโรคอย่างหนึ่งที่มีมาแต่โบราณ

การบำบัดรักษาโรคอย่างหนึ่งที่มีมาแต่โบราณ
การประคบสมุนไพรเป็นการนำผ้าที่ใช้สมุนไพรหลายอย่างมาห่อรวมกัน แล้วนำมานึ่งให้ร้อน เป็นวิธีการบำบัดรักษาโรคอย่างหนึ่งที่มีมาแต่โบราณ การประคบบริเวณที่เจ็บปวดเรียนนวดภาคอีสาน เคล็ดขัดยอก โดยอาศัยความร้อนและคุณสมบัติของสมุนไพร ซึ่งจะทำให้อาการดีขึ้น ส่วนมากจะนิยมนำมารักษาโดยมักใช้รักษาควบคู่กับการนวดแผนไทย คือ หลังจากนวดเสร็จแล้วจึงประคบนาบเปิดร้านนวดแผนไทยนั้นนอกจากความรู้ในเรื่องของด้านกายวิภาคศาตร์แล้วนั้นยังจะต้องมีความรู้ในเรื่องของการซื้ออุปกรณ์นวดไทยต่างๆเช่นเบาะนวดไทย เตียงนวดไทย เก้าอี้นวดเท้า ตู้อบสมุรไพรและอุปกรณ์สปาต่างๆ และต้องศึกษาในเรื่องของการเก็บดูและรักษาอุปกรณ์นวดไทย เพราะการซื้ออุปกรณ์นวดไทยนั้นเป็นการลงทุนที่ต้องใช้เงินก้อน เพื่อที่จะใช้อุปกรณ์ต่างๆเป็นตัวช่วยเสริมให้การอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าและต้องการให้มีอายุการใช้งานให้คุ้มค่ากับเงินทุนที่จ่ายไป ดังนั้นนอกจากจะมีความรู้และประสบการณ์ด้านการนวดที่ดีแล้วนั้น การบริหารจัดการการเงินและการบริหารจัดการจัดสรรพื้นที่ในการให้บริการก็สำคัญมากเช่นเดียวกัน