Home » การนวดบำบัดสปาเพื่อความงามภาคตะวันออก

การนวดบำบัดสปาเพื่อความงามภาคตะวันออก

การนวดบำบัดสปาเพื่อความงามและบรรเทารักษาอาการเจ็บป่วย ตามส่วนต่างๆของเรากายนั้น ผู้ที่จะสามารถนวดบำบัดได้นั้นจะต้องมีความรู้ในเรื่องของแนวเส้นในกายวิภาคศาสตร์อย่างละเอียด และต้องเป็นผู้ที่มีพื้นฐานในการนวดจับเส้นนวดแผนไทยหรือนวดแผนโบราณมาก่อน การนวดบำบัดจะเป็นการลงน้ำหนักกดไปตามจุดต่างๆของร่างกายเป็นการกดจุดสะท้อนตามร่างกายเพื่อจะช่วยรักษาอาการเจ็บป่วยของกล้ามเนื้ออีกทั้งยังช่วยให้ระบบหมุนเวียนเลือดช่วยปรับสมดุลย์ในร่างกายให้ดีขึ้นอีกด้วย โรงเรียนสอนนวดภาคอีสานการนวดเพื่อการบําบัดจะเป็นการนวดที่ทำให้ร่างกายผ่อนคลายมีประจําตามสปาทุกแห่งเพราะเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของแต่ละชาติอย่างการนวดแผนไทยนั้นจะมีชื่อเสียงระดับโลกเพราะมีทั้งความนุ่มนวลเพื่อผ่อนคลายมีทั้งความหนักแน่นเพื่อการรักษาและยังมีการประคบสมุนไพรให้อีกด้วยปัจจุบันมีการนำนวดแผนไทยนวดแผนโบราณมาประยุกต์เข้า